Inovativan pristup menadžmentu i regionalnoj saradnji na konferenciji Poslovanje sa svrhom

Jedan od najuticajnijih i najplodonosnijih autora i poslovnih trenera, osnivač i vlasnik D.R. Gilbert Group-a Dragiša Ristovski će dati svoje viđenje aktuelnih metoda menadžmenta i kako efikano poslovati i voditi timove u promenjenim okolnostima.

U situaciji kada se pojavljuje tzv. „savršena oluja“ u biznisu kao spoj različitih faktora, kada dolazi do deglobalizacije sa akcentom na regionalizaciju i kada pitanje svih pitanja je pronalaženje i zadržavanje kvalitetne radne snage, neophodno je redizajnirati svoj biznis model i način funkcionisanja. Sve ono što je funkcionisalo ranije i davalo odlične rezultate, sada je na ispitu i beleži priličan pad.

Jasno je da naša reakcija mora biti trenutna, i ako uništimo sve ono što je humano u poslovanju onda ćemo uništiti i samo poslovanje.

Zato nam je potrebno poslovanje sa svrhom.