Kako da afirmišite inspirativno liderstvo koje pobuđuje svrhu i čini poslovanje uspešnim?

Inspirativnog lidera  možemo definisati kao odgovornu osobu sa:  vizijom, harizmom, hrabrošću, doslednošću , velikom strašću, dobrim rezultatima, sposobnošću da usmerava i delegira.

„Ne bojim se vojske lavova koju predvodi ovca ali me je strah od vojske ovaca koju predvodi lav“.

Na ovu temu govoriće vam Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert) poslovni trener i osnivač i gen. Direktor D.R. Gilbert Group-a