Na konferenciji se upoznajte sa principima holističke komunikacije kroz značenje dimenziju uspeha.

Princip holističke komunikacije bavi se fenomenom komunikacije kao temeljem na kojem se uspostavljaju, održavaju ili prekidaju odnosi. Unutrašnji dijalog je jednako važna forma komunikacije, kao i komunikacija sa drugima.

Štaviše, usvajanje principa holističke komunikacije predstavlja ne samo put ka samoosvešćenju, već i temelj na kojem uspostavljanje i održavanje odnosa sa drugima može da postane izvor zadovoljstva i radosti.

Na ovu temu, govoriće vam prof.dr. Zorica Tomić, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu gde predaje Kulturologiju i Komunikologiju, i koja je objavila je više studija i knjiga iz ovih oblasti.